Vizitatori

Astazi 4
Ieri 8
Total 1613

Pentru donatii

Banca :
Banca Comerciala Romana
Filiala :
Falticeni
Cod IBAN :
RO56RNCB0237022866980001
Titular :
Parohia Stefan cel Mare si Sfant
Biserica Alba-Baia
Biserica Alba-Baia

De modul cum a fost reconstruita Biserica veche Alba de la Baia zidita de Stefan cel Mare si trecuta astazi printre monumentele istorice.


În 1899 subscriitorul acestor randuri ( avocat Dimitrie Iorgandopol – Falticeni -17 decembrie 1930), alegându-se pentru prima data în Parlamentul Tarii ca deputat al Colegiului al 3-lea din judetul Suceava azi denumit judetul Baia, de sub glorioasa Domnie a Regelui Carol I fiind la cârma Statului partidul conservator, având ca presedinte al Consiliului de Ministri pe în veci neuitatul sau sef Gheorghe Cantacuzino, am fost solicitat de catre populatia rurala din satul Baia, ca în calitatea mea de avocat si reprezentant al colegiului al 3-lea sa ma ocup serios de studierea dosarului procesului dintre Epitropia bisericii Baia cu mostenitorii Marchizei de Bedmar, nascuta Luxita Paladi fosta proprietara a mosiei Baia pentru reconstruirea bisericii Baia, proces care de 14 ani zacea în arhiva Tribunalului.


Si într-adevar cercetând în arhiva Tribunalului de Suceava cladire în care astazi sunt instalate Palatul Administrativ cu alte autoritati, am gasit dosarul referitor la procesul dintre Epitropia bisericii din Baia cu urmasii Marchizei de Bedmar fosta proprietara a mosiilor Baia, Horodniceni si Tâmpesti.


Istoricul procesului


Înca de la data de 26 iunie 1886 Epitropia bisericii din satul Baia în frunte cu preotul Vasile Zaharescu cu autoritatea Consiliului comunal, aprobat si prin decizia Comitetului permanent din acele vremuri a pornit prima actiune în justitie contra doamnei Carolina Montofor si Garcia Infanta Marchiza de Bedmar, a doua sotie a Marchizului de Bedmar, domiciliat în orasul Madrid capitala Spaniei, pentru reconstruirea bisericii vechi Alba din satul si comuna Baia judetul Suceava astazi denumit Baia, bazata pe o dispozitie cuprinsa în testamentul defunctei Luxita Paladi devenita prin casatorie Marchiza de Bedmar, prima sa sotie, scris si subscris de dânsa cu datele de 13 martie si 19 iulie 1859 facut în orasul Neapoli din Italia tradus si publicat în adaosul Monitorului Oficial Nr 197/ 1860 din 8 iunie si gazeta de Iasi Nr 69 din 19 iulie 1895.


În adevar în aceasta gazeta se gaseste publicat în întregime testamentul olograf a defunctei Lucica Paladi, prima sotie a Marchizului de Bedmar cu data de 19 iulie 1859 prin care instituie ca legatar universal al întregii sale averi si a mosiilor: Baia, Tâmpesti si Horodniceni din Moldova, pe fiul sau Don Rodrigo Acunia, caruia între alte obligatii îi impune urmatoarele:


"Îi recomand de a nu vinde mosiile citate din Moldova decât la cea mai mare extremitate, de a pune ca sa se rezideasca biserica veche de la Baia si a privi bine pe vechii servitori ai familiei mele etc."


Don Rodrigo Acunia fiul Lucicai Paladi, murind fara descendenti directi, toata averea sa prin dreptul de mostenire a trecut la tatal sau, Don Emanoil Acunia Machizul de Bedmar, iar de la acesta, averea trece prin testament catre a doua sotie a sa doamna Carolina Montofor si Garcia Infanta Marchiza de Bedmar.


Dar nici unul din mostenitorii defunctei Lucica Paladi care intrasera în stapânirea acestei imense averi nu sau gândit sa aduca la îndeplinire ultima sa vointa referitoare la rezidirea bisericii vechi din Baia, ceea ce a determinat Epitropia bisericii Baia si preotul Vasile Zaharescu ca prin avocatul Alecu Avram, sa porneasca actiune în justitie contra doamnei Carolina Montofor si Garcia Infanta Marchiza de Bedmarsotia a doua a Marchizului de Bedmar pentru executarea legatului lasat de Lucica Paladi în baza testamentului sau si art.843 si 844 cod Calimach.


Procesul astfel început la 1886, 26 iunie s-a taraganat pâna la 7 mai 1902, suferind diferite amânari fara a putea fi pus în stare de a fi judecat, din cauza neîdeplinirii procedurii, care se facea pe cale diplomatica, iar dovezile despre înmânarea citatiunilor soseau totdeauna dupa trecerea termenului de judecata la tribunal.


În acest interval de 16 ani sau succedat si însarcinat cu apararea procesului pornit de catre avocatul Alecu Avram din Falticeni, în numele Epitropiei si alti distinsi avocati dintre care putem cita pe domnii Alexandru Braescu – Bucuresti, Gheorghe Radu si Gheorghe Ghitescu din Falticeni precum si deputatul Costica Gogalniceanu si altii.


În rastimp si averea lasata de defuncta Lucica Paladi trece la alti mostenitori Matilda si Teodor Lemonteux.


De la 1899 pâna la 7 si 17 mai1902 s-au realizat doua acte care au grabit solutionarea procesului.


Primul act important a fost modificarea procedurii civile prin care cei cu domiciliul cunoscut în strainatate nu mai sunt citati pe cale diplomatica ci se trimetea pur si simplu printr-o scrisoare recomandata iar recipisa de primirea si predarea scrisorii sa faca dovada în fata instantelor judecatoresti.


Al doilea act important a fost obtinerea, tot prin staruintele subscrisului avocat si parlamentar a Decretului Regal Nr.194 din 29 nov.-12 dec. 1900 prin care în conformitate cu art 811 cod civil, Epitropia bisericii Baia, a fost autorizata a primi legatul lasat de Lucica Paladi prin testamentul sau. Decretul Regal poarta semnatura Regelui Carol I semnat la 20 nov.1900.


În anul 1902, 7 si 17 mai, Tribunalul judetului Suceava în majoritate, având ca Presedinte pe domnul Alexandru Barsescu, judecator pe domnul Artur Gorovei, iar ca supleant pe domnul Gica Ioan, prin sentinta sa civila Nr.208, s-a pronuntat în acest celebru proces, respingând actiunea Epitropiei bisericii din Baia pe care a condamnat-o si la plata sumei de una mie lei, catre domnul arhitect N. Gabrielescu, care fusese cerut de subscrisu si numit de tribunal pentru depunerea cuvenitului raport ca expert.


Domnul Supleant al Tribunalului Gica Ioan a facut opinie separata fiind de parere a se admite în parte actiunea Epitropiei si a condamna pe mostenitorii Lemonteux sa depuna suma de 200.000 leicla Casa de Depuneri si Cosemnare pe seama Obstei locuitorilor Comunei Baia pentru ducerea la îndeplinire a legatului defunctei Lucica Paladi, de a reconstrui biserica din comuna Baia.


În aceasta memorabila zi s-a pledat în vechiul local al Tribunalului azi transformat în palatul Administrativ.Din partea pârâtilor, Louiza si Emanoil Lemonteux, detinatori cu titlu de mostenitori si proprietari ai mosiilor Tâmpesti, Baia si Horodniceni, a pledat avocatul distins Petre Missir vechincamarad de scoala al meu, iar din partea Epitropiei bisericii din Baia reprezentata prin parintele Vasile Mihailescu, devenit paroh de la 1896 în urma decedarii preotului Vasile Zaharescu, care începuse acest proces, Vasile Stefanescu si Vasile Radasanu au pledat subscrisul avocat DIMITRIE IORGANDOPOL asistat si de fostul magistrat si distins avocat Gheorghe Strajescu tot un vechi coleg de scoala al meu ca si Petre Missir decedati acum amândoi si carora le pastrez o pioasasi neuitata amintire ce o voi duce pâna la mormânt.


Subscrisul avocat atacând cu apel la Iasi, sentinta citata a Tribunalului Suceava Nr.208/902 în numele bisericii Baia, dupa mai multe amânari si în urma stralucitei pledoarii a nemuritorului om de stat , avocatul genial Tache Ionescu, care a sustinut si aparat în fata Curtii de Apel din Iasi acest proces, cu talentul sau extraordinal a obtinut câstig de cauza, reusind sa obtina în favoarea Epitropiei urmatoarea Decizie a Curtii de Apel Iasi


Deciziunea curtii
Sectia a II a
Data în ziua de 19 septembrie 1903 Nr.128 sub presedentia
Domnilor ss/.I.I.Vrânceanu, Presedinte
Eugen Donici
D. Sofian

Consilieri T. Crivatu
I. Sinescu
În numele legii decide


Primeste opozitia si apelul Epitropiei Bisericii din Baia, Reforma Deciziunea Curtii Nr.175 din 27 noiembrie 1902 cum si sentinta Tribunalului Suceava Nr. 208 din 17 mai 1902 si admitând actiunea numitei Epitropii, obliga pe Matilda Dacunia casatorita Lemonteux, pe Emanoil Lemonteux si Louiza Lemonteux ca sa rezideasca Biserica veche de la Baia judetul Suceava în termen de 2 ani, calculati de la data acestei Deciziuni, iar în caz contrar ca sa plateasca zisei Epitropii suma de 100.000 mii lei pentru rezidirea bisericii si mai condamna de asemenea sa plateasca Epitropiei si suma de 4000 lei cheltuieli de judecata.


Cu Recurs


Recursul s-a facut de catre cei în drept iar între timp mosiile Baia, Tâmpesti si Horodniceni fiind vândute de catre mostenitori, domnului Alexandru Cantacuzino Pascanu cu pretul de 1.400.000 lei. Subscrisul tot în calitate de procurator al Epitropiei în urma propririi ce am facut pe cale judecatoreasca adresata Tribunalului Suceava asupra pretului vânzarii si în baza titlului executor învestit cu formula executorie Nr. 8882/902 am reusit si obtinut depunerea la dispozitia Casei Bisericesti suma de 100.000 mii lei din partea cumparatorului Alexandru Cantacuzino Pascanu.


Cu aceasta suma pe lânga suma cheltuita de stat, aceasta biserica zidita de Stefan cel Mare a fost trecuta printre monumentele istorice, complet restaurata.


Biserica a avut de suferit din nou din cauza armelor din timpul celui de-al doilea razboi mondial, si s-au impus mari eforturi pentru reparatii, timpurile fiind foarte grele. În ziua de 15 aprilie 1945 biserica a fost resfintita de catre Protoiereul Leonida Gavrilescu si preotii Vasile Dascalescu, Vasile Titu, Corneliu Zaharescu si diaconul Radu Dascalescu. Apoi, în anul 1953, au fost necesare din nou lucrari de refacere a acoperisului care dupa razboi fusese reparat provizoriu.


În anul 2002, prin purtarea de grija a lui Dumnezeu, prin osteneala domnului Mihai Chiriac - fiu al comunei si ctitor al bisericii – si prin contributia celor multi, au început din nou lucrari de reparatii la aceasta biserica. S-a început cu reparatia capitala a acoperisului si a zidurilor exterioare, dupa care s-a trecut la decaparea tencuielii interioare si pregatirea peretilor pentru primirea unei noi haine–pictura interioara. Astfel, pentru prima data de la zidirea sa, biserica este pictata de catre prof. univ. dr. Nicolae Sava, adaugându-se o noua fila în istoria Bisericii Albe din Baia.


Sirul preotilor care au slujit la acest sfânt locas au fost :


Pr. Mihai Zaharescu + 24 ianuarie 1945
Pr. Vasile I Dascalescu de la 1.03.1945 pâna la 01.02.1946
Pr. Radu Dascalescu de la 01.02.1946 pâna la 14 aprilie 1991
Din 14 aprilie 1991 Pr. VIOREL DOREL IFTIME


Pr. Viorel Dorel Iftime